Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.1 ~ No.20

Parent Koi :Mako Kohaku

Date of birth:05,2018

Guarantee Female

No.1
Mako Kohaku-2y old 57cm

MOVIE


No.2
Mako Kohaku-2y old 56cm

MOVIE


No.3
Mako Kohaku-2y old 60cm

MOVIE


No.4
Mako Kohaku-2y old 56cm

MOVIE


No.5
Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.6
Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.7
Mako Kohaku-2y old 56cm

MOVIE


No.8
Mako Kohaku-2y old 59cm

MOVIE


No.9
Mako Kohaku-2y old 61cm

MOVIE


No.10
Mako Kohaku-2y old 63cm

MOVIE


No.11
Mako Kohaku-2y old 61cm

MOVIE


No.12
Mako Kohaku-2y old 60cm

MOVIE


No.13
Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.14
Mako Kohaku-2y old 51cm

MOVIE


No.15
Mako Kohaku-2y old 59cm

MOVIE


No.16
Mako Kohaku-2y old 62cm

MOVIE


No.17
Mako Kohaku-2y old 57cm

MOVIE


No.18
Mako Kohaku-2y old 57cm

MOVIE


No.19
Mako Kohaku-2y old 59cm

MOVIE


No.20
Mako Kohaku-2y old 62cm

MOVIE

Auction menu
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.1-No.20
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.21-No.33
TMJr.-2y old-Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.34-No.43
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.44-No.75
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.76-No.113
Dynamite Ochiba Bloodline-2y old-Kohaku
No.114-No.145
American Dream-2y old-Sanke
No.146-No.170
American Dream-2y old-Sanke
No.171-No.186
Irousu-2y old-Showa
No.187-No.223
Mako Kohaku-2y old-Ginrin Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.224-No.233
Mako Kohaku-2y old-Ginrin Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.234-No.250
3y Female Mix-3y old
No.251-No.311
ogon-3y old-Ogon
No.312-No.323